Innhold
Skriv ut hele bokaSkriv ut dette kapitlet ForrigeNeste

Skriv et foruminnlegg

Forum kommer du til å ha mye glede av. Det er i Forum en kan stille spørsmål, utfordres og ta stilling til viktige sider ved kurset. Forum er også arenaen for å bli bedre kjent med andre. Du er ikke alene, og de andre deltakerne vil gjerne ha like mye ut av kurset som deg. Kunsten er derfor å være aktiv i forum.

Det er enkelt å svare på andres eller skrive nytt innlegg. Under ser du vinduet som vises når en klikker på "Svar" på et innlegg:

Forumsvar

ForrigeNeste