Studiekategorier

Kommunal Finans 
 Kommunal Finans IIISammendrag
 Kommunal Finans IIDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Kommunal Finans IDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
eGIS 
 Geographical Data Modelling and ManagementDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 GIS IntroDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 GIS i arealplanleggingDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 GIS intro IDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 GIS Intro IIDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 GIS 2Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Innføring av GIS i organisasjonerDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 eGISDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
Elektro 
 Lineær systemteoriDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Mikroprosessorteknikk IIDette kurset tillater besøk av gjesterSammendrag
 Programmerbare kretserDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
Fleksibel ingeniørutdanning 
 Informasjonsrom flexing kull 2008Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag

Bygg 
 Informasjonsrom flexing kull 2009Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Renseteknikk VADette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 MekanikkDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 PlasseringSammendrag
 ByggteknikkDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag

Maskin 
 Dataassistert konstruksjonDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag

Elektro 
 Even Arntsen sine nettforelesninger i kraftelektronikkDette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 Uferdig rom for testDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 ENE1031 Elektriske energisystem og fjernvarmeDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 IRE36213 Energiteknikk Dette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Tidligere elkraftstudenterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elektronikk LaboppgaverDette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 Grunneleggende programmeringDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elektriske kretser: H.LiaDette kurset tillater besøk av gjesterSammendrag
 Elektriske kretser LabøvelserDette kurset tillater besøk av gjesterSammendrag
 Elektronikk_2012Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elektriske kretser ELE1071Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elektriske kretser: ThomasDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag

Almennfag 
 ØkonomistyringDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag

Geomatikk 
 Grunnleggende landmåling 1Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Matrikkellære
 Juss
 Kartlegging
 Praktisk landmåling
 Grunnleggende landmåling 2
 GIS Intro IDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
Diverse 
 Løsningsorientert og positiv ledelseDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
E-GIS+ 
Øvingskurs 
 E-assessment - Master HiODette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Eksamen i Sammensatte tekster - Grunnleggende landmålingDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
Info kurs 
 SpørsmålsbankSammendrag
Geomatikk 
 GIS IntroDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 GIS-kurs for lærere i videregående skole 13.-14. november 2008Dette kurset tillater besøk av gjesterSammendrag
 GIS_dataDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
Elkraftstudium for indre Skandinavia  
 Kladd FolkestadDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elektriske anlegg prosjektDette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 Høyspenningsteknikk GrimstadDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 Ressurs-sider for elkraftlærere ved landets høgskolerDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 KortslutningsberegningerDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elektriske anleggDette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 Dataverktøy V13Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Feilanalyse og relevern H17Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Elinstallation och föreskrifter H17Sammendrag
 Energiteknikk og produksjon H09Dette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Grunnnlag, trefas/maskiner og trafo V18Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 HøyspenningsteknikkDette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Energiteknikk og produksjon H10Dette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
 Kraftelektronikk H17Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag
Obligatoriske tester Campus HiG 
buildingSMART 
 Database buildingSMART
 Grunnleggende intelligent modellering.Dette kurset krever en påmeldingsnøkkel
 Modelleringscase
 Praktisk modellering
 Digital tegning og tegningsprinsipper
 Informasjonsrom buildingSMART Dette kurset tillater besøk av gjesterDette kurset krever en påmeldingsnøkkelSammendrag