• Skriv et kort og relevant avsnitt her
  • Andre kurset i programmet "Kommunal Finansforvaltning".

  • Kommunal Finans retter seg til personer som har ansvar for forvaltning av kommunale finanser. Studiet er på 30 studiepoeng, og går over ett år.