• Studentene skal lære metoder for modellering av fysiske systemer og overføring av differensiallikninger til Laplace-planet. S-plan analyse er en viktg del av arbeidet sammen med Bode-plot, stabilitetsundersøkelser, regulatorvalg ved seriekompensasjon.
  • Mikro II faget skal se på interfacet mellom en PC og verden utenfor. Faget vil dekke buss-systemer inne i PC-en, men som også beveger seg utenfor. Egne mikrokontrollere som kan jobbe selvstendig eller i et buss basert system vil bli sett på gjennom en oppgave kalt LonCity. Oppbygging og teori rundt flerprosessorsystemer vil det bli gitt en introduskjon til.
  • Faget skal se på interfacet mellom en PC og verden utenfor. En vil se på hvordan programmerbare kretser kan programmeres gjennom C-kode eller gjennom VHDL språket. En større oppgave kalt LonCity vil løses i faget.