eGIS

er et nettbasert årskurs i geografiske informasjons-systemer (GIS).
Mer om innhold og påmelding finner du på http://www.hig.no/studietilbud/teknologi/kurs/egis.
For å få tilgang til kursene som inngår i eGIS, må du sende en søknad til HiG. Mer info om dette finnes også på lenken over.